Your search results

Dopyt po prenájme nehnuteľností v Žiline je vysoký, najžiadanejšími sú jedno- a dvojizbové byty

Autor: Martina Gočová v 25 apríla, 2023
0

Žilina je štvrtým najväčším mestom na Slovensku a jeho obľuba medzi obyvateľmi aj návštevníkmi stále rastie. Dôvodom sú pribúdajúce pracovné príležitosti pre rôzne druhy zamestnaní, výborná úroveň vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline, rozvíjajúca sa úroveň služieb reštaurácií, športových aj iných voľnočasových aktivít. S rastom atraktívnosti mesta sa zvyšuje aj dopyt po bývaní, a teda aj dopyt po prenájme nehnuteľností. 

Preto by sme vám radi priniesli informácie o tom, aké sú momentálne trendy v prenájme nehnuteľností v Žiline, aké sú najčastejšie prenajímané typy nehnuteľností a na čo si treba dať pozor pri hľadaní aj uzatváraní prenájmu. V našej realitnej kancelárii WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam. Bohaté skúsenosti máme z prenájmu vlastných nehnuteľností, ktorých máme v portfóliu desiatky.

 

Aké byty sa prenajímajú najčastejšie?

Z dlhoročnej skúsenosti môžeme povedať, že najväčší dopyt je po jednoizbových a dvojizbových bytoch, do ktorých sa vo väčšine prípadov sťahujú mladé páry. Záujemcovia o nájomné bývanie vyhľadávajú byty vo veľmi dobrom stave, s príjemným, moderným a čistým vzhľadom.  Chcú si za svoje peniaze dopriať kvalitné bývanie. 

Dajú sa prenajať aj byty v pôvodnom stave s nábytkom zdedeným po starých rodičoch, prinášajú však prenajímateľom časté problémy s neprispôsobivými alebo neplatiacimi nájomníkmi. 

Čo sa týka lokality, najobľúbenejšia časť Žiliny sú Vlčince, ktoré poskytujú dobrú dostupnosť do centra mesta aj kompletnú občiansku vybavenosť. Atraktívne je aj centrum mesta, kde sú často byty so staromestským unikátnym vzhľadom a dispozíciami. 

Na čo si dávať pozor pri uzatváraní nájmu?

Pri prenájmoch nehnuteľností sa treba sústrediť na znenie nájomnej zmluvy. Dôležité je, aby ako prenajímateľ, tak aj nájomník, mali jasne popísané svoje práva a povinnosti, nastavili si spôsob zúčtovania energií, výpovednú lehotu a návrhy riešenia situácií v prípade, že niektorá zmluvná strana nedodržuje svoje záväzky.

Nedbalo pripravená nájomná zmluva je často dôvodom veľkých sklamaní a nedorozumení pri vzniknutých problémoch, lebo sa nie je o čo oprieť. Častá býva aj otázka, či je lepšie mať zahrnutú cenu energií paušálne a vyhnúť sa komplikovanému vyúčtovaniu alebo rozdeliť nájom a služby. My odporúčame ísť do spravodlivej cesty zúčtovania energií a radi prenajímateľom s vyúčtovaniami pomôžeme. Nájomcovia si tak svoju spotrebu regulujú podľa svojich potrieb. Kým ľudia na homeofficoch majú často zvýšenú spotrebu elektriny, rodiny s deťmi majú zas vyššiu spotrebu teplej vody. Nájomcovia, ktorí chcú šetriť sú tiež vítaní a tento systém im umožňuje na tom benefitovať. 

 

Čo sa týka dĺžky výpovednej lehoty, je potrebné ju nastavovať v súlade so zákonom a zohľadniť potreby oboch zmluvných strán. Niekto ju potrebuje dlhšiu niekto kratšiu. Odporúčame nájomcom, aby pri vyberaní bytu zvažovali nie len či sa im byt páči ale aj to, či sú podmienky v nájomnej zmluve pre nich vyhovujúce, lebo prenajímateľ bude iste na ich dodržiavaní trvať. 


Rent management 
– služba pre prenajímateľov nehnuteľností

Uvedomujeme si, že v nájomných vzťahoch často dochádza k sporom, ktoré prenajímatelia ani nájomníci nevedia vždy riešiť. Naším záujmom je, aby bol nájomný trh stabilný a situácia medzi jednotlivými stranami vyrovnaná, aj preto sme naše portfólio služieb rozšírili o službu Rent management. Ide o produkt, ktorý prenajímateľovi vyrieši všetky úkony spojené s prenajímaním nehnuteľností. 

Rent management zahŕňa v prvom rade prenájom nehnuteľností. Ide o odprezentovanie bytu, vybratie vhodného nájomníka, preverenie jeho bonity a následne správne nastavenie zmluvnej dokumentácie, v ktorej nesmú chýbať špecifikácie ako inflačná doložka či podrobný popis bytu. Samozrejmosťou je protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti. 

V službe rent management je zahrnutá aj údržba bytu, riešenie havarijných situácií a zabezpečenie sprostredkovania všetkých opráv, ktoré si nehnuteľnosť vyžaduje. Ďalšou oblasťou, ktorú táto služba rieši je účtovníctvo. Prenajímateľom zabezpečujeme pravidelné vyúčtovania zálohových platieb nájmu a energií či prípravy daňových priznaní. 

Naším odborným prístupom sa snažíme pomáhať prenajímateľom, aby boli spokojní so svojimi nájomnými vzťahmi, ale zároveň aj nájomcom, aby si vybrali byt, ktorý im vyhovuje po všetkých stránkach a aby podmienky nájomného vzťahu boli vyrovnané a vždy v súlade so zákonom.

Celkovo môžeme konštatovať, že trh s prenájmom nehnuteľností v Žiline je veľmi dynamický. Aj keď je dopyt po prenájme vysoký, na trhu je stále dostatok ponúk, medzi ktorými si záujemci o bývanie môžu vyberať. 

Compare Listings