Your search results

Nemáte dostatok peňazí na splatenie záväzkov? V zlej finančnej situácii vám pomôže Právo spätnej kúpy nehnuteľnosti

Autor: Martina Gočová v 1 júna, 2023
0

Dostali ste sa do zlej finančnej situácie a hľadáte spôsoby, ako ju vyriešiť? Chcete splatiť svoje záväzky, no nemáte na to dostatok finančných prostriedkov? V našej spoločnosti vyvíjame produkty, ktoré sú vytvorené priamo na základe požiadaviek našich klientov. Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme, je aj Právo spätnej kúpy nehnuteľnosti. Ide o predaj nehnuteľnosti za účelom získania finančných prostriedkov. Po získaní financií si klient dokáže splatiť vzniknuté záväzky, ostať bývať v jeho nehnuteľnosti a po dohodnutom čase si ju naspäť odkúpiť. 

Ako táto služba funguje?

Nehnuteľnosť odkúpime od vlastníka za vopred dohodnutú cenu, následne mu ju na potrebný čas prenajmeme a po určitom období spätne predáme. Výhodou tejto služby je, že klient dostane finančné prostriedky priamo v momente, keď ich bude potrebovať. Dokáže si teda vyplatiť všetky záväzky, ktoré mu vznikli a stále bývať v byte, dome, ktorý dobre pozná. Nemusí riešiť problémy týkajúce sa zmeny bývania ako sťahovanie či vybavovanie nových dokladov. 

Jedným z príkladov je pán Martin, ktorý potreboval vyriešiť situáciu s rodinným domom, ktorý bol zaťažený viacerými exekúciami. Žil v ňom v spoločnej domácnosti s rodičmi a dospelým bratom. Na dom bola vyhlásená dražba, ktorá mala byť vykonaná v dohľadnej dobe. Po vzájomnej dohode sme dom kúpili a rodina si ho po 5 mesiacoch odkúpila naspäť za vopred dohodnutú kúpnu cenu. Takýchto prípadov máme viacero. Klienti sú s touto službou spokojní najmä preto, že sa vedia v relatívne krátkej dobe zbaviť svojich záväzkov, zmeniť svoju finančnú situáciu a začať hospodáriť inak. 

Sme presvedčení, že naša služba Právo spätnej kúpy nehnuteľnosti pomáha klientom riešiť ich finančné problémy a zároveň poskytuje dodatočný benefit – bývanie v nehnuteľnosti, ktorú poznajú a majú radi.

Ako prebieha zmluvný vzťah s klientom?

Náš vzťah s klientom je podložený zmluvnou dokumentáciou medzi klientom a našou spoločnosťou. Celú zmluvnú dokumentáciu poskytneme klientom pred realizáciou, aby sa s ňou mohli oboznámiť. Sú v nej nastavené presné podmienky prenájmu aj obdobie, na aké je prenájom uzatvorený. 

Čo sa stane, ak sa klientovi nepodarí zlepšiť finančnú situáciu?

V prípade, že klientovi sa nepodarí zlepšiť svoju finančnú situáciu a nemá dostatok prostriedkov na spätné odkúpenie nehnuteľnosti v dohodnutom termíne, nie je to pre nás žiaden problém. Klient môže naďalej pokračovať v prenájme nehnuteľnosti. 

Našou prioritou je, aby sme klientovi pomohli vyriešiť jeho finančné problémy a poskytli mu možnosť získať potrebné finančné prostriedky. Ak klientovi nevyjde odkúpenie nehnuteľnosti v dohodnutom termíne, vieme sa s ním dohodnúť na predĺžení prenájmu alebo na inom riešení, ktoré bude vyhovovať jeho finančnej situácii.

Máme prípad, kedy nám p. Ján ponúkol dom, v ktorom býval s manželkou a štyrmi deťmi. Úverom získaným na podnikanie sa dostal do finančných problémov. Hoci sa jeho situácia ani po čase nezlepšila, naďalej býva so svojou rodinou vo svojom dome. Majú totiž s nami uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Bývať v dome môžu dovtedy, dokedy to budú potrebovať a platiť nájomné. To ich vychádza mesačne menej ako boli splátky úverov, ktoré pred vzniknutou situáciou museli splácať. V prípade, že sa podnikanie pána Jána opäť rozbehne a bude vedieť dom odkúpiť späť, má túto možnosť stále k dispozícii. 

O spoločnosti WFG reality

Naša spoločnosť poskytuje spoľahlivé a profesionálne služby s dôrazom na potreby našich klientov. 

V spoločnosti WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam, pričom spoznávame rôzne osudy ľudí. Vďaka tomu dokážeme vytvárať špeciálne produkty, akým je aj produkt Právo spätnej kúpy. Celú ponuku našich služieb nájdete TU.

Compare Listings