Your search results

Investovanie do nehnuteľnosti očami mladých ľudí

Autor: Martina Gočová v 17 apríla, 2024
0

Slovenská republika sa podľa štatistík výskumnej agentúry Eurostat zaraďuje do popredných priečok krajín, v ktorých mladí ľudia ostávajú bývať s rodičmi najčastejšie v celej Európskej únií. Priemerný vek, do ktorého mladí ľudia v našom štáte žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi je takmer 31 rokov. Aké sú dôvody a prečo sa mladým nechce „vyletieť z hniezda“?

Najdôležitejším a tiež najčastejším faktorom pre získanie vlastného bývania je finančná situácia. Finančné zázemie je úzko spojené s finančnou gramotnosťou, teda s tým, ako efektívne vieme hospodáriť s peniazmi. Nie je prekvapivé, že k vlastnému bývaniu sa dostávajú predovšetkým ľudia, ktorí si dlhodobo sporia. A takisto môžeme povedať, že samostatné bývanie si mladý človek zaobstará až vtedy, keď sa jeho finančná situácia stáva stabilnou.

Finančná nezávislosť v mladom veku je však stále narastajúcim problémom. Mnoho mladých sa namiesto osamostatnenia sústredí na vzdelanie, čím si odďaľujú možnosti stabilného finančného príjmu. Stále sa však nájdu aj takí, u ktorých je vlastné bývanie na prvých priečkach v rebríčku hodnôt. Sú ochotní vzdať sa kvôli tomu pohodlia a napríklad pracovať popri štúdiu, prípadne externe študovať popri práci. To všetko len preto, aby si dokázali čo najskôr zaobstarať vlastné bývanie a pokryť všetky výdavky s nim spojené. Vrátane splácania hypotéky. Okrem osamostatnenia sa, čoraz viac mladých ľudí uvažuje o zaobstaraní si nehnuteľnosti za účelom prenájmu.

Nehnuteľnosti ako investícia

A aký je teda názor mladých ľudí na zadĺženie sa pre budúce získanie majetku? Existujú 2 pohľady. Na jednej strane sú takí, ktorí do nehnuteľnosti investujú bez väčších problémov s vidinou zhodnotenia v budúcnosti a na druhej takí, ktorí nemajú chuť investovať alebo na zaobstaranie nehnuteľnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov. Dostatkom finančných prostriedkov rozumieme alikvotnú časť sumy nehnuteľnosti, ktorou treba disponovať pri žiadaní o hypotekárny úver.

Väčšina mladých ľudí sa však investovaniu nebráni, práve naopak. Na trhu prevládajú jednotlivci s vyššou mierou znášania rizika. V našej realitnej kancelárií sa najčastejšie stretávame s ľuďmi vo veku približne 30 rokov, ktorí chcú možnosť investovania a získania majetku využiť. Ide prevažne o osoby, ktoré už majú svoje bývanie vysporiadané. Prípadne o takých jednotlivcov, ktorí majú možnosť ostať bývať v rodičovskom dome a nehnuteľnosť kupujú za účelom budúceho prenájmu. Keď sa neskôr, v budúcnosti rozhodnú opustiť spoločnú domácnosť s rodičmi, majú kam odísť, čo je značná výhoda.

Takáto investičná nehnuteľnosť je nielen vzácny nástroj pasívneho príjmu ale aj dlhodobý záväzok, na konci ktorého sa vám majetok zhodnotí. Pre veľkú väčšinu ľudí je investovanie do nehnuteľností založené na dlhodobom vytváraní bohatstva. Nehnuteľnosť nie je rýchla schéma na zbohatnutie a najväčší úspech sa dostaví až po dlhšom čase. Je ale veľmi dôležité začať rozvíjať svoje schopnosti čo najskôr. Investovanie do nehnuteľností zvyčajne nie je niečo, s čím začnete zo dňa na deň. Vyžaduje si dostatočné vzdelanie v danej oblasti a prepočítanie jednotlivých rozhodnutí. Práve to si vyžaduje čas.

Nehnuteľnosť ako potreba

Častým a nepopierateľne dôležitým faktorom je nevyhnutnosť kúpy. Potreba bývania je jednou zo základných životných potrieb. V takomto prípade nezáleží na výpočtoch budúceho zhodnotenia, nie je prioritou pri rozhodovaní. Takíto kupujúci sa príliš nezaoberajú tým, či sa im nehnuteľnosť oplatí kúpiť alebo nie, či im do budúcna vytvorí určitú formu zhodnotenia, najvyššou prioritou pre nich je vnútorná túžba nadobudnúť vlastnú nehnuteľnosť. Nad možnosťou investície začnú premýšľať až vtedy, keď majú pocit bývania istý.

Zhodnotenie

Zatiaľ čo niektorí ľudia kupujú nehnuteľnosť s vidinou budúceho prenájmu, iných prvým úmyslom pri kúpe je osamostatnenie sa. V našej realitnej kancelárií sa venujeme ako poradenstvu pri kúpe nehnuteľností, tak aj vzdelávaniu v oblasti investovania. Na základe dlhoročných skúsenosti vieme povedať, s čím sa človek pri investovaní do nehnuteľností stretne a ako sa dajú jednotlivé problémy vyriešiť.

Compare Listings