Your search results

Vinkulácia ako bezpečný prevod kúpnej ceny nehnuteľnosti

Autor: Martina Gočová v 17 mája, 2024
0

Hlavným krokom k získaniu nehnuteľností je uzatvorenie kúpnej zmluvy. Následne, na základe tejto zmluvy, sa prevádza kúpna cena nehnuteľností. Vedeli ste však, že kúpnu cenu je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi? Uhradená môže byť:

v hotovosti, bankovým prevodom, hypotekárnym úverom, vinkuláciou, zriadením notárskej úschovy daných peňažných prostriedkov alebo dohodnutím inej zmluvnej úschovy.

V nasledujúcich riadkoch si priblížime vinkuláciu, proces prevodu peňazí, ktorý je pre bežného človeka menej známy. Celý proces vinkulácie je jednoduchý a časovo nenáročný.

Čo presne vinkulácia znamená?

Vinkulácia na účte v banke je obmedzenie, blokácia používania hotovostných prostriedkov kupujúceho. Ich uvoľnenie je presne špecifikované zmluvou. Pokiaľ kupujúci platí kúpnu cenu alebo jej časť z vlastných zdrojov, tieto sú počas prevodu bezpečne uložené v banke. Je to ochrana peňazí kupujúceho, ale tiež záujmov predávajúceho.

Kupujúci na vinkulačnom účte v banke na základe zmluvy o vinkulácii s bankou zablokuje finančné prostriedky určené na výplatu kúpnej ceny. Zmluvu o vinkulácii pripraví banka. Ako podklad na jej prípravu k nej musí byť priložená kúpna zmluva. V zmluve o vinkulácii sa uvedie výška sumy a doba, počas ktorej budú peniaze vinkulované. Uvedené musia byť tiež podmienky, na základe ktorých banka peňažné prostriedky uvoľní. Častou podmienkou zo strany banky je aj predloženie listu vlastníctva s vyznačením kupujúceho ako nového majiteľa. Proces následného vyplatenia vinkulovaných peňazí trvá zvyčajne do troch dní. Čo sa týka poplatkov, zmluva o vinkulácii je spoplatnená podľa cenníka služieb konkrétnej banky.

Riziká spojené s vinkuláciou

Napriek tomu, že vinkulácia je jedným z najbezpečnejších prevodov finančných prostriedkov, môže mať svoje riziká. Možné riziko vzniká najmä pre predávajúceho v tom prípade, že na kupujúceho vznikne v procese vinkulácie exekúcia. Vtedy exekúcii podliehajú aj finančné prostriedky, ktoré sú „zmrazené“ na vyplatenie kúpnej ceny nehnuteľností.

Čo budete potrebovať k zriadeniu vinkulácie?

platný doklad totožnosti, návrh alebo overenú kúpnu zmluvu, dostatok finančných prostriedkov.

 

Compare Listings