Your search results

Rozhovor s realitnou právničkou JUDr. Silviou Kompanovou, ktorá je mojou podporou aj podporou celého tímu WFG

Autor: Martina Gočová v 12 októbra, 2023
0

Predaj, kúpa aj prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti so sebou prináša množstvo právnych náležitostí. Jednou z výhod využitia služieb realitnej kancelárie je aj presunutie tohto bremena na plecia odborníkov. V realitnej kancelárii WFG reality sa o potreby klientov v tomto smere stará právne oddelenie, ktoré zastupuje právnička JUDr. Silvia Kompanová.

V rozhovore s ňou sa dozviete, ako dlho sa svojej práci venuje a čo je jej každodennou náplňou. Silvia Kompanová sa zároveň podelila o svoje rady ohľadom právnych aspektov, ktoré by mal kupujúci zvážiť pred podpisom zmluvy.

Venujete sa už dlho realitnému právu? 

Ako právnik pracujem v praxi už 9 rokov. V predchádzajúcich zamestnaniach som sa stretla s nehnuteľnosťami skôr okrajovo, naplno som sa im začala venovať až keď sa moje cesty stretli s realitnou kanceláriou WFG reality, v ktorej momentálne pracujem na pozícii firemného právnika. Denne mojimi rukami prechádzajú viaceré návrhy zmlúv našich klientov, ako aj klientov ďalších realitných kancelárií, ktorým pri ich príprave pomáhame. 

V čom spočíva práca firemného právnika v realitnej kancelárii?

Firemný právnik sa zaoberá právnymi aspektami súvisiacimi s nehnuteľnosťami. Hlavnou úlohou je poskytovať právnu podporu pri predaji, kúpe alebo prenájme nehnuteľností. Tu je niekoľko konkrétnych činností, ktorým sa konkrétne naše právne oddelenie v rámci svojej práce venuje:

Pripravujeme zmluvnú dokumentáciu potrebnú k predaju, kúpe alebo prenájmu nehnuteľností. Zároveň zabezpečujeme, aby boli všetky podmienky dohodnuté až do detailov a aby boli zároveň aj v súlade so zákonnými predpismi.

Overujeme, či nehnuteľnosti nemajú žiadne právne problémy, ako bremená, nedoplatky dane alebo záväzky voči tretím osobám, a navrhujeme klientom riešenia týchto problémov. Pomáhame im formou inštruktáží ako postupovať, koho v čom oslovovať. Pripravujeme žiadosti a iné dokumenty potrebné k danej veci, prípadne preberáme komunikáciu za klienta, ak je odborná a ak klient sa necíti zdatný ju sám odkomunikovať.

V prípade, že klient má nejaké otázky týkajúce sa realitných transakcií a právnych povinností spojených s vlastníctvom nehnuteľností, poskytneme všetky potrebné odpovede.

Celkovo povedané firemný právnik v realitnej kancelárii zabezpečuje, aby všetky právne aspekty realitných transakcií boli riadne a zákonne vybavené a zároveň aj chráni záujmy klientov pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľností.

Aké sú najdôležitejšie právne aspekty, ktoré by mal kupujúci nehnuteľnosti zvážiť pred podpisom kúpnej zmluvy?

Kupujúci by mal zvážiť niekoľko dôležitých právnych aspektov, aby si chránil svoje záujmy a minimalizoval riziká. Tu sú najdôležitejšie z nich:

  • Právny stav nehnuteľnosti: Overiť si, či nehnuteľnosť nemá nejaké právne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho vlastnícke právo.
  • Stavebné povolenie a zmeny v nehnuteľnosti: Skontrolovať si, či nehnuteľnosť má všetky potrebné stavebné povolenia a či neexistujú nelegálne zmeny alebo prístavby.
  • Plány a obmedzenia využitia pozemku: Preskúmať si všetky existujúce plány a obmedzenia využitia pozemku, ktoré by mohli ovplyvniť jeho plány na použitie nehnuteľnosti.
  • Vlastníctvo a prevod vlastníckeho práva: Uistiť sa, že predávajúca strana má náležité vlastnícke právo k nehnuteľnosti a je oprávnená ju predať.
  • Financovanie: Skontrolovať si podmienky financovania a hypotéky, ak ju bude potrebovať na kúpu nehnuteľnosti. Pozorne si prečítať všetky podmienky a úrokové sadzby. Zabezpečiť ich dodržanie.
  • Výška kúpnej ceny a platobné podmienky: Ujasniť si výšku kúpnej ceny, termíny platby a podmienky spojené s financovaním alebo úhradou.
  • Zmluvné podmienky: Skontrolovať si všetky podmienky uvedené v kúpnej zmluve, najmä záruky, lehoty, zmluvné pokuty či dôvody na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Záloha: Stanoviť si, aká čiastka bude potrebná na vloženie zálohy a podmienky jej vrátenia v prípade, že sa obchod nepodarí dokončiť.

Kúpa nehnuteľnosti je veľký finančný záväzok, a preto je dôležité venovať dostatočnú pozornosť všetkým právnym aspektom a v prípade pochybností ich konzultovať s právnikom, ktorý vám môže pomôcť s porozumením a zabezpečením všetkých potrebných krokov. V prípade, že klient spolupracuje s našou realitnou kanceláriou WFG reality, právne otázky zvážime spolu a predídeme prípadným problémom. Môže naše právne oddelenie kedykoľvek osloviť buď prostredníctvom makléra alebo aj priamo, a toto naši klienti veľmi často využívajú. Je to aj zdrojom ich veľkej spokojnosti s našimi službami, lebo sa cítia bezpečne, keďže sú zodpovedané a vyriešené všetky ich otázky a pochybnosti.

Compare Listings