Your search results

Stavebno – technické posúdenie nehnuteľnosti

Autor: Martina Gočová v 16 septembra, 2021
0

Rada by som Vám predstavila jednu zo služieb, ktoré ponúkam svojim klientom. Ide o stavebno – technické posúdenie nehnuteľností. Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti je poznanie aktuálneho technického stavu stavby veľmi dôležité. Nie len, že predchádza možným komplikáciám pri dodatočnom zistení stavebných vád, napomáha aj znižovať riziko nevýhodnej kúpy nehnuteľnosti.

V stručnosti ide o diagnostiku stavby, predmetom ktorej je zhodnotenie jej aktuálneho technického stavu, teda zhodnotenie rizík a závad, situačné a architektonické posúdenie a právne posúdenie predmetnej nehnuteľnosti. Ide konkrétne zhodnotenie stavu stavby s poukázaním na realizácie, ktoré bude potrebné do budúcna vykonať spolu s predpokladanými nákladmi, ktoré bude nutné vynaložiť. Služba sa primárne vzťahuje na domy, byty a iné nehnuteľnosti s históriou. Posúdenie je ale tiež vhodné pre novostavby domov a bytov pred prevzatím od developera.

Odborné stavebno-technické posúdenie nehnuteľnosti pred kúpou zahŕňa predovšetkým posúdenie:

  • statiky (trhliny na nosných konštrukciách a krovoch),
  • stavu hydroizolácií,
  • tepelných únikov a tepelných mostov,
  • technických zariadení budov,
  • povrchov stien a podláh,
  • požiadaviek na hygienu,
  • bezpečnosti nehnuteľnosti.

Cieľovou skupinou sú najmä klienti, ktorí sa nepohybujú v oblasti stavebníctva a majú záujem dostať relevantné informácie o nehnuteľnosti.

Spoločnosť, s ktorou spolupracujem začala ako prvá poskytovať stavebno – technické posúdenia nehnuteľností v rámci Žilinského kraja. Táto služba je čoraz využívanejšou a obľúbenejšou, a práve to je dôvodom, prečo ju klientom ponúkam.

Pridať komentár

Your email address will not be published.

Compare Listings